Przesłanie Marszu 2018

Przesłanie IX Archidiecezjalnego Marszu dla Życia i Rodziny

Gdańsk 10 czerwca 2018 r.

Maszerując po raz dziewiąty  dziękowaliśmy za św. Jana Pawła II, promotora  godności życia ludzkiego
i rodziny, podkreślając, że Naród i Polskę budują silne rodziny.

Moralny obowiązek oraz szacunek żywiony dla postaci polskiego papieża, na który powołują się  politycy, powinien zobowiązywać ich do przyjmowania ustaw i uchwał władz lokalnych,  niesprzecznych z Jego nauczaniem. Przypominamy jednak, że ten sam parlament, który z jednej strony uchwalił jednogłośnie rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II – z drugiej, przez podjęte decyzje (w tym decyzje Rządu RP), przekreślił nie tylko podstawowe treści Jego nauczania ale również zakwestionował zapisy Konstytucji.

Przypominamy – św. Jan Paweł II nauczał „…Bóg uczynił wielkim i niezastąpionym darem mężczyznę „dla” kobiety i kobietę „dla” mężczyzny oraz zadaniem w życiu małżeńskim…”.

Natomiast Art. 18. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Mówi: <Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej>.

Pytamy więc: dlaczego parlament ratyfikował w 2015 roku sprzeczną, nie tylko z nauczaniem Świętego, ale również z naszą Konstytucją, Konwencję CAHVIO?

Nie możemy zgodzić  się na wymuszane przez tą konwencję:

  • wprowadzenie do szkół polskich oraz w życie społeczne rozwiązań budowanych na bazie ideologii gender,
  • kwestionowanie praw rodziców do decydowania o realizowanych programach edukacyjnych w szkołach,
  • zrównywanie związków jednopłciowych z małżeństwem, (co dawałoby im m. in. prawo do adopcji dzieci).

Dlatego apelujemy do Polskiego Rządu o jak najszybsze wypowiedzenie przez Polskę tego skrajnie niebezpiecznego dokumentu.  Politycy, którzy w wówczas sprawowali rządy obecnie są w opozycji ale realizują te cele w społecznościach lokalnych, tam gdzie maja władzę

Pytamy:  dlaczego Prezydent Gdańska chce wprowadzić Gdańską Kartę Równości, która pod płaszczykiem likwidacji nierówności w traktowaniu osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, kobiet i mężczyzn itd. wprowadza dyktat środowiska LGBT i seksualizację naszych dzieci? Czy można zbudować lepszą rzeczywistość społeczną na niszczeniu wartości jakie niesie ze sobą rodzina?

 Przypominamy – św. Jan Paweł II nauczał – „…Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka…”

      Pytamy: w imię jakich wartości Prezydent Gdańska wprowadził Uchwałę o refundacji zabiegów in vitro, które mogą  satysfakcjonować jedynie biznes stosujący tą technologię, nie lecząc bezpłodności?

               Nie możemy zgodzić się też, aby funkcjonowało w Polsce eugeniczne prawo pozwalające zabijać poczęte dzieci tylko na podstawie podejrzeń o ich uszkodzeniu, toleruje stosowanie środków chemicznych
i technologii ignorującej całkowicie współczesny stan wiedzy z zakresu biomedycyny.

      Uczestnicząc w dzisiejszym Marszu zaświadczaliśmy, że rodzina chrześcijańska, parta na konstytucyjnym związku kobiety i mężczyzny, była i jest pewnym i sprawdzonym fundamentem naszego społeczeństwa. Jednocześnie zobowiązujemy się do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i czynnego przeciwstawiania się wszystkiemu co godzi w nasze rodziny.

Nic o Nas i dla Nas, bez Nas                                               

                              

Dodaj komentarz