Przesłanie Marszu 2015

IMG_6477a

Przesłanie VI Archidiecezjalnego Marszu dla Życia i Rodziny

Gdańsk 7 czerwca 2015 r.

Świętując pierwszą rocznicę kanonizacji, dziękujemy za św. Jana Pawła II, promotora  godności życia ludzkiego i rodziny. Jednocześnie spotykamy się w Roku św. Jana Pawła II, uchwalonym przez Sejm RP. Posłowie przyjęli zgodnie uchwałę, jak zaznaczyli,
„w poczuciu moralnego obowiązku  i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata”. Podkreślili również wkład Świętego w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka.

Moralny obowiązek oraz szacunek żywiony dla postaci polskiego papieża, na który powołują się posłowie, powinien zobowiązywać ich do przyjmowania ustaw i podejmowania decyzji niesprzecznych z Jego nauczaniem. Przypominamy jednak, że ten sam parlament, który jednej strony uchwalił jednogłośnie rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II – z drugiej, przez już przyjęte lub przygotowywane decyzje (w tym decyzje Rządu RP), przekreślił podstawowe treści Jego nauczania.

Przypominamy – św. Jan Paweł II nauczał „…Bóg uczynił wielkim i niezastąpionym darem mężczyznę „dla” kobiety i kobietę „dla” mężczyzny oraz zadaniem w życiu małżeńskim…”.

Pytamy więc: dlaczego parlament ratyfikował sprzeczną nie tylko z nauczaniem Świętego, ale również z naszą Konstytucją, Konwencję CAHVIO?

Nie możemy zgodzić  się na wymuszane przez konwencję:

  • wprowadzenie do szkół polskich oraz w życie społeczne rozwiązań budowanych na bazie ideologii gender,
  • kwestionowanie praw rodziców do decydowania o realizowanych programach edukacyjnych w szkołach,
  • zrównywanie związków jednopłciowych z małżeństwem, (co dawałoby im m. in. prawo do adopcji dzieci).

 Przypominamy – św. Jan Paweł II nauczał – „…Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka…”

 Pytamy: dlaczego rząd wprowadził sprzeczną z polskim prawem pigułkę tzw. „dzień po”, dlaczego wprowadzana jest ustawa o refundacji zabiegów in vitro, które mogą  satysfakcjonować jedynie biznes stosujący tą technologię, nie lecząc bezpłodności?

              Nie możemy zgodzić się aby funkcjonowało w Polsce prawo pozwalające zabijać poczęte dzieci, także przez stosowanie środków chemicznych i technologii ignorującej całkowicie współczesny stan wiedzy z zakresu biomedycyny.

      Uczestnicząc w dzisiejszym Marszu zaświadczamy, że rodzina chrześcijańska jest pewnym i sprawdzonym fundamentem naszego społeczeństwa,

                                               W imieniu organizatorów                                                                      

                                              Waldemar Jaroszewicz  Dorota i Dominik Piaseccy

          IMG_6501a                    

Dodaj komentarz