Zapraszamy na Marsz w tym roku. Odbędzie się on w niedzielę 10 czerwca. Tradycyjnie odbędzie się on w rocznicę wizyty JP II w Trójmieście i przejdzie pod  hasłem św. Jan Paweł II promotorem życia i rodziny. Dodatkowym hasłem będzie parafraza słów Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia – „Polska rodziną silna” – „Naród rodziną silny”. Wpisujemy się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości

Autorką plakatu jest Ania Tatar studentka gdańskiej ASP https://www.facebook.com/tataranja/ 

Szczególne podziękowania  dla

 Senatora Antoniego Szymańskiego

 Partner gdańskiego Marszu dla Życia i Rodziny 

Patronat medialny